the big five personlighet

the Big five personlighet

Du är ingenjör och jobbar inte så mycket med känslor säger du. Ok, då börjar vi såhär – dina personliga egenskaper går att kvantifiera till fem grundegenskaper. Addera en faktoranalys och gör en normalfördelningskurva så går det rent matematiskt att räkna ut exakt hur du fungerar som individ.

Tycker du fortfarande det känns som att vara på djupt vatten? Det är inte så konstigt. Akronymen för dina fem egenskaper är faktiskt OCEAN – Openness (öppenhet), Conscientiousness (samvetsgrannhet), Extraversion (extraversion), Agreeableness (tillmötesgående), Neuroticism (känslomässig stabilitet).

Självskattningstesterna mäter dina egenskaper för de fem olika dimensionerna (skalorna). Du placeras inom ett spektra (underskalor/facetter till egenskaperna) som ger dig en omfattande förståelse för din personlighet, och hur den samspelar med andra och världen i allmänhet, men också på jobbet.

Big Five är den mest vetenskapligt baserade teorin om personliga egenskaper. Vi på Tillit Engineering använder teorin och tankesättet för att väcka nyfikenhet hos våra rekryter som brukar uppskatta en struktur för att utröna sig själva. Det ger även möjlighet att anställa på bättre grunder genom mer strukturerade intervjuer än vad som finns i branschen generellt.

Du får inte reda på om du är omgiven av idioter eller vilken färg du kanske är. Istället är det smarta vetenskapliga metoder som gör att du får koll på dig själv. Vi tycker det är viktig nycklar till att bli en duktig ingenjör eller ledare.

Känner du dig själv ordentligt är möjligheterna till ett framgångsrikt yrkesliv helt enkelt många fler och framför allt enklare att uppnå.

 

 

 


Ladda gärna ner giraffspråk som pdf, högerklicka på länken nedan och välj “spara som…”

Tillitengineering_bigfive


 

Personlig vetenskap

Femfaktormodellen är sedan 1990-talet den dominerande modellen inom personlighetspsykologi för att beskriva hur våra personligheter är sammansatta av personlighetsdrag. Den kallas femfaktormodellen för att den bygger på fem faktorer/dimensioner som vart och ett bestämmer ett personlighetsdrag. Dessa fem personlighetsdrag blir tillsammans en profil eller karta över en individs personlighet. Femfaktormodellen är knuten till femfaktorteorin vars främsta företrädare är psykologiforskarna Paul Costa och Robert McCrae. Källa: Wikipedia

Ett vanligt test som används för att ta fram de fem egenskaperna är Revised NEO Personality Inventory, neo pi r.