Vad gör en processingenjör

I den här bloggposten kommer jag berätta lite om vad en processingenjör gör och vilka utmaningar det finns i yrket. Som ett tekniskt konsultföretag med fokus på industriell miljö och processsystem har vi bra erfarenhet av vad som fungerar.

Processingenjörer arbetar ofta med mindre team som är placerade i olika industrier – till exempel naturgas–, kemi– eller petrokemiindustri. Det är en högteknologisk bransch med stort behov och många möjligheter till  lärande i arbete (lia). Processingenjörer med rätt kompetens är svåra att få tag på. Därför finns ett stort behov av att nyrekrytera för att branschen ska kunna nå sin fulla potential.

Industriell miljö och processteknik

Svensk processindustri har bra metoder för att bedriva sin verksamhet. Men ofta krävs att alla involverade aktörer ska vara medvetna om sina roller i ett projekt för att bidrar till att leverera bättre och snabbare resultat. I dagens samhälle är chefer inte alltid medvetna om vad som händer när ett projekt startar. Därför använder vi oss ofta av milestones och gater som säkerställer att chefer vet vad de ska ta ställning till i varje steg för att garantera framgångsrika projekt.

En stor del av tjänsten handlar ofta om att utföra kundanpassad processteknik. Det innebär bland annat att ta fram processbeskrivningar, produkt- och materialflöden men även resursutnyttjandeoptimering i form av scheman för personliga planering/arbetsordermallar. Det gör en processtekniker till en viktig funktion man behöver för att skapa effektiva processer i ett system.

Det första steget i att konstruera ett system är att göra en processbeskrivning som visar hur maskinen ska fungera. Processingenjören kommer in tidigt i processen och hjälper till att formulera frågorna som behöver besvaras genom hela projektet.

Som konsult på Tillit Engineering utvecklar och levererar du komplexa system inom industrin. Som processingenjör arbetar du också med att försäkra att den dagliga operationen av systemen som designats fungerar som det ska.

Den tekniska erfarenheten tillsammans med våra metoder för förtroende för att vi ser både delarna och helheten som gör att våra kunder får både hög kvalitet och verksamhetsnära samarbeten.

På vår karriärsida kan du läsa mer om vilka lediga jobb som processingenjör vi kan erbjuda dig just nu.