HÅLLBARHET

CSR
& MILJÖ

INSTÄLLNING & RIKTLINJER

MILJÖ

Miljö och det sociala ansvaret är kongruent med hur vi jobbar

TILLSAMMANS

Alla i organisationen skall arbeta för ett hållbart samhälle

CERTIFIERAT

Siktet är inställt på ISO 9000, ISO 14000 och ISO 45000 vid 5 anställda

HÅLLBARHET

Varje åtgärd i företaget skall göras med hållbarhet i fokus