TILLITS TJÄNSTER

Processingenjör och processdesign

PROCESSANLÄGGNINGAR

Heltäckande planering
och design

Tillit genomför trygga projekt från början till slut.

En väl utförd processdesign av en erfaren processingenjör är förutsättningen för att en hel anläggning ska kunna fungera.

Våra processingenjörer har därför kunskap och lång erfarenhet som skapar förutsättningarna för ditt lyckade projekt och kan skapa lösningar som är både kostnads– och energieffektiva. Oavsett om det gäller optimering av befintliga anläggningar eller investeringar i helt nya.

Vi tar hand om allt från beräkning av energibalanser till kemiska modelleringar i processerna. Vi utför även riskanalyser.

Oavsett vilken branch du verkar inom har vi erfarna konsulter redo att genomföra ditt projekt på ett tryggt och hållbart sätt. Och tack vare vårt breda kontaktnät av specialister står vi redo med expertkunskap för alla tekniska utmaningar som kan uppstå.

VI KAN HJÄLPA TILL MED

Konsult

Konsult

Hjälper ditt team med vår erfarenhet, vilket ger ditt projekt en perfekt start.
Projekt<br />
ledning

Projekt
ledning

Fullservice projektledning från start till mål
Utformning

Utformning

Konceptstudier, processoptimeringar samt design av delar och hela processer.
Godkännande

Godkännande

Vi ser till att ditt projekt möter alla lagkrav, bestämmelser och riktlinjer.
TILLIT ENGINEERING