TILLITS TJÄNSTER

Rörkonstruktion

PROCESSANLÄGGNINGAR

Heltäckande planering
och design

TILLIT har lång erfarenhet av planering och design av processanläggningar. Med moderna verktyg i 3D omvandlar vi den kunskapen till framtidens industrier.

Tillsammans med dig som kund designar vi en kvalitetssäkrad anläggning och projekterar dina rör med tillhörande utrustning.

Att bygga en ny processanläggning eller göra om en gammal är ett stort projekt. Våra experter hjälper till med genomförbarhetsstudier, detaljkonstruktioner och kostnadsberäkningar.

Höga temperaturer och tryck kräver inte bara teknisk kunskap. Vi kan hjälpa till med risk– och stressanalyser så anläggningen garanterat uppfyller gällande bestämmelser och standarder.

VI KAN HJÄLPA TILL MED

Konsult

Konsult

Hjälper ditt team med vår erfarenhet, vilket ger ditt projekt en perfekt start.
Projekt<br />
ledning

Projekt
ledning

Fullservice projekt-

ledning från start till mål.

Design

Design

Teknisk design och 3D-modellering
Godkännande

Godkännande

Vi ser till att ditt projekt möter alla lagkrav, bestämmelser och riktlinjer.
Rör & anläggnings</p>
<p>analys

Rör & anläggnings

analys

En omfattande service för att försäkra dig om att din anläggning är laglig och säker att ha i drift
Simulering

Simulering

Omfattande erfarenhet av analys och simulering av olika mekaniska system.
TILLIT ENGINEERING