Modern organisationsstruktur

Som konsult möter du många olika företag. Kanske har du upplevt att det hos vissa är väldigt lätt att genomföra vissa saker medan i andra är exakt samma uppgifter mer omständiga att genomföra. Varför är det så? I denna post går vi igenom relationsorienterad samt organisationsfokuserad organisationsstruktur.

Den strukturorganiserade organisationen är enkelt sammanfattat baserat på hierarkier och regler, med tydliga linjer av auktoritet och ansvar. Målet är att hålla systemet under kontroll för att uppnå förutsägbarhet, säkerhet, effektivitet och stabilitet.

En organisation som är byggd runt människorna i den är relationsorienterad. Det är förtroendet mellan dessa individer som är drivkraften bakom allt arbete, snarare än processer och strukturer. Har man förtroendet att alla vill göra rätt för sig så går många saker mycket enklare.

Där man i en starkt strukturorganiserad organisation inte ens kan springa in i verkstaden och be om hjälp är en relationsorienterad kultur överlägsen i snabbhet. Förtroendet möjliggör en enkelhet i olika typer av beslutspunkter som kan spara flera veckor i beslutstid under ett montagearbete till exempel.

Företagsledare världen över byter mer och mer från strukturorientering till relationsorientering och nu med digitaliseringen blir människor mer relationella än någonsin.

Tillit Engineering utvecklar därför relationsorienterad organisationsteori som på olika sätt bygger på att människor i grupper trivs och presterar bäst när det finns tillitsfulla kontakter och stark gemenskap.

Tillit är en av de mest centrala och grundläggande faktorerna i hur någon uppfattar sin arbetsplats. Hög tillit hos medarbetarna leder till förutsättningar att skapa relationer, dela kunskap, initiera samtal och göra bra ifrån sig på jobbet.

Så, man skulle kunna tro att vi föredrar relationsbaserat struktur framför struktur i organisationer. Men, det mest troliga är att först när man hittar balansen mellan strukturorientering och relationsorientering som det blir riktigt bra.

Är man för relationsorienterad finns risk att folk skadar sig. Att en organisation är för strukturorganiserad blir det så byråkratiskt, allt tar tid och tid kostar onödigt mycket pengar.