Framtidens infrastruktur och industrier

FN:s globala mål nummer 9 handlar att få samhällen till en positiv utveckling och en stabil infrastruktur. Mer hållbar industri och infrastruktur är grunden för hållbara, sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar på framtidens problem. Syftet med målet är att skapa nya marknader och jobb som bidrar till effektiv och jämlik användning av resurser.

Varför är det här målet viktigt?

När jorden skapades var kanske inte infrastruktur top of mind. Amöborna behövde inte koppla upp sig och maila chefen när de blev förkylda. Dinosaurierna sprang i fri fart trots att autobahn inte existerade. Visst, hade stenåldersmänniskorna lyckats bygga automatiserade fabriker kanske världen sett annorlunda ut idag. Men nu är vi där vi är. Bilar, höghus, internet, processanläggningar och alla andra mänskliga påhitt har skapat både ett behov och lösningar på infrastruktur.

Kalkyler
Framtidens utveckling ligger i våra händer

Men för att fortsätta skapa fantastiska innovationer och samtidigt utveckla alla samhällen på planeten till det bättre behöver vi lägga till hållbarhet som en variabel i allt vi gör.

Varför ska vi inom processindustrin bry oss om att uppnå detta globala mål?

Här har vi chansen att påverka omställningen till en grönare värld ordentligt. Där ligger också utmaningen, det handlar ofta om stora projekt, med stora aktörer. Ofta inom den offentliga sektorn där kommunala och statliga bolag arbetar med el, fjärrvärme, vatten, rening, vägar och andra distributionsnät. I vårt närområde är det till exempel Göteborg Energi, Göteborgs stad, Trafikverket och Göteborgs hamn som är aktuella.

I dagsläget har Tillit Engineering inga konsulter hos något sådant bolag då det krävs ramavtal för att få uppdrag. Men, vi växer snabbt och istället för att gå via andra konsultbolag är vårt mål inom de närmaste två åren att ha något eller några ramavtal på plats så vi kan arbeta direkt med denna typ av frågor/uppdrag.

Modern och hållbar, både lokalt och globalt.

De här frågorna är som sagt komplexa. Infrastruktur leder ofta tankarna till jätteprojekt, och som konsultbolag är det oftast det. Ibland undrar man kanske bara hur facit ser ut. Hur mäter FN ett globalt mål egentligen? Jo, genom att sätta upp mätbara punkter som går att följa över tid. Här är de punkter de specificerat för mål nio:

Vägbygge
Att bygga vägar är en del av lösningen

* Hur stor del av en befolkning som bor inom 2 km från en väg som fungerar året runt.
Exempel: Genom att ansluta fler lantliga vägar minskar fattigdomen. Nästan 300 miljoner av 520 miljoner invånare som bor utanför städer saknar tillgång till vägar i 25 länder.

* Passagerare och fraktvolymer, sorterat per transportsätt.

* Tillverkningsvärde i förhållande till bruttonationalprodukt och per capita.

* Anställningar inom tillverkning som del av landets totala anställningar.

* Hur stor del av den totala industrin som utgörs av småindustrier.

* Hur stor del av de mindre industrierna som har lån eller kontokredit.

* Co2-utsläpp i förhållande till värdet som industrier bidrar med

* Forskning och utvecklingskostnader som en del av bruttonationalprodukten

* Heltidsforskare per miljon invånare

* Totalt internationellt bidrag till infrastruktur

* Andel medium och high-tech industri värde av alla industriers totala värde.

* Hur stor del av populationen som täcks av ett mobilnätverk, grupperat på teknologi.

gamla mobiltelefoner
Dina gamla mobiler kan få ett nytt liv

På den sista punkten har FN ett bra tips också, för att bidra till de globala målen på ett enkelt sätt. Oavsett vilken bransch du är i kan du bjuda in till ett event där kunder, medarbetare och andra kan skänka sina oanvända gamla mobiltelefoner till de som behöver dem.
Enligt globala målens hemsida är insamlingen också ett utmärkt tillfälle att öka kunskapen om de en och en halv miljard människor på jorden som inte har tillgång till grundläggande kommunikationsmöjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att vara med och uppfylla de globala målen.

Hur bidrar du till detta mål? Skriv gärna dina kommentarer nedan