Rent vatten och sanitet inom energi- och processindustrin

Ett av FN:s globala mål är rent vatten och sanitet. Det är en komplex fråga. Men långt ifrån oviktig. Det finns många vetenskapligt bevisade fördelar med rent vatten och sanitet som gynnar alla delar av mänskligheten om vi kan uppnå detta mål till år 2030. 

Visst, vi håller med om att vatten och sanitetsprojekt kan kännas lite tråkigt. De har ingen flashig teknik och håller sällan en hög profil för att få den uppmärksamheten de förtjänar. Ändå är det inom den här sektorn vi hittar lösningarna som har kraften att uppfylla ett av FN:s globala mål. 

Vi vet alla vad som händer när vi inte har tillräckligt med vatten eller när våra avloppssystem inte fungerar ordentligt – vi blir sjuka, eller i värsta fall dör. Det är det som händer i många delar av världen. 

Behovet av rent vatten och sanitet har funnits sedan långt innan vår generation föddes. Men det ser äntligen ut som saker och ting är på väg att lösa sig. Det finns så många organisationer som jobbar med det här problemet runt om vår planet – kanske också din? 

Varför är det här målet viktigt 

Rent vatten och sanitet är inte bara viktigt för överlevnaden av alla livsformer på den här planeten. Det är också avgörande för att kunna skapa livskraftiga samhällen, upprätthålla god hälsa, säkerställa tillräcklig matproduktion och stödja ekonomisk tillväxt. Dålig sanitet å andra sidan, leder till spridandet av sjukdomar och resulterar bland annat i hög spädbarnsdödlighet. 

VattenreningVarför ska vi inom processindustrin bry oss om att uppnå detta globala mål? 

Kemi och energi-industrin är en av de största branscherna i världen som konsumerar vatten. Det är en bred sektor med flera undersektorer. De använder alla vatten som råmaterial eller i sin process och de producerar enorma mängder restvatten. 

Industriellt avloppsvatten är ofta förorenat och innehåller en komplex blandning av kontaminationer som kan påverka hälsa och välmående hos människor och andra levande varelser. Utan adekvat behandling kan kontaminerat vatten förorena dammar, floder, sjöar, grundvatten och även havet. Det har länge varit en utmaning för många företag över hela världen. 

Alla industrier behöver ha en hög nivå av renlighet för att kunna fortsätta producera utan att förorena. Behovet att hitta en lösning på detta problem är inte nytt, men har blivit viktigare eftersom många vattenreserver och dammar är överanvända och förorenade, så källor med färskvatten behöver skyddas till nästan vilket pris som helst.  

Mycket bra görs redan 

Nu låter det kanske som vi ser väldigt mörkt på framtiden. Tvärtom. Efter att ha verkat inom just de här industrierna under ett par decennier har vi sett hur utvecklingen gått med raketfart. Teknologin och kunskapen för att klara av det här målet till 2030 finns redan. Det gäller bara att vi anstränger oss och ser till att hela världen får ta del av utvecklingen.  

Exempel på projekt där Tillit Engineering bidragit 

Slamavskiljningsanläggning hos Södra cell Värö 

Södra cell Värö

När Södra Cells toppmoderna massabruksanläggning vid biokombinatet i Värö beslutade att öka produktionen häromåret ökade också kraven på mer vatten. För att tillverka cellulosaark i ett massabruk går det åt mycket vatten. Väldigt mycket vatten.  

Vattnet tas friskt och klart ur ån Viskan som ligger vid anläggningen. Efter att det passerat bruket är det en process i flera steg för att rena vattnet igen.  

Tillit Engineering fanns med i rollen som Mechanical lead under nästan ett års tid, från planering till själva byggandet av huset där slamavskiljningsmaskinen mekaniskt separerade fibrerna från vattnet och pumpas vidare till bassänger där bioreaktorer äter upp de oönskade partiklarna i vattnet.  

Exempel på andra bolag som redan gör något projekt eller i sig själva uppfyller målet 

Vi vill gärna passa på att lyfta fram ett par andra bolag som är bäst i klassen och redan gör otroligt mycket för att vi ska kunna uppnå det globala målet om rent vatten och sanitet 2030. 

Hydria Water 

Ett viktigt bolag inom den här sektorn är Boråsbaserade Hydria Water som med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och hållbara lösningar vill de vara det självklara valet inom vattenrening. Helt enkelt miljökämpar med hundratals lösningar på plats runt om i världen. Från Nicaragua till Nya Zeeland.  

Nordic Water 

Ett annat utmärkt bolag inom den här sektorn är Nordic Water. De har en vision som är “Rent vatten för alla”. Med världskända metoder för sedimentering, filtrering och processlösningar erbjuder deras system vattenhantering för industrier. Deras inställning är att vatten inte behöver vara en bristvara på vissa ställen på jorden om vi bara lär oss att ta hand om det på bästa sätt. Och det är precis det Nordic Water jobbat med ända sedan 1961. 

Fler exempel 

Som du ser finns det redan bolag som gör allt de kan för att uppfylla FN:s globala mål. I princip alla energiintensiva anläggningar använder vatten i något stadie och har den här utmaningen dagligen. Det kan vara allt från raffinaderier som St1 och Preem till pappers/massabruk som Södra, Billerud Korsnäs, Essity m fl.  

Sammanfattning 

Det globala målet för rent vatten och sanitet påverkar alla aspekter av livet för alla varelser på den här planeten. Vi behöver göra allt vi kan för att se till att det är uppfyllt senast 2030.  

Vi letar efter bolag inom energi- och processindustrin som anlitar konsulter för att hjälpa dem uppfylla rent vatten och sanitetsmålet. Målet siktar på att förse världen med rent dricksvatten, sanitet och hygientjänster för att spara liv. Den ideala kandidaten har en historia av att arbeta lokalt och/eller globalt för att skapa innovativa ingenjörsprojekt relaterade till rent vatten och sanitetssystem. 

Är du representant för ett sånt bolag? Ansök till vårt förmånliga erbjudande om en hållbar konsult på köpet, redan idag!