FÖRTROENDE

Tryggare organisationer, med förtroendeavtal

HUR VI ARBETAR

Förtroendekapital

Tillitsbaserat ledarskap är uppbyggt av evidensbaserade metoder för organisationsutveckling där förtroende till och från alla intressenter är en central paradigm.

Vi tror att alla medarbetare har potentialen att skapa fantastiska projekt när arbetet är öppet och teamen har fullt förtroende för varandra.

Tillit engineering är en ny typ av tekniskt konsultbolag med en lyckad kombination av

  • specialiserade tekniska divisioner
  • tillitsbaserad ledarskap– och bolagsutveckling
  • ett stort förtroende för våra anställda konsulter

Det är så vi kan leverera kraftfulla, designade och teknologiskt drivna lösningar för bolag och industrier på en global nivå.

 

Tillit kultur
STRATEGI & UTVECKLING

Vi boostar din organisation

Anlita en expert på ledarskap

Motsättningar i personalgrupper, kvalitetsbrister, ineffektivitet.

När ett bolag inte längre är ett väloljat maskineri är det svårt att skapa lönsamhet. 

Inget problem är för stort eller litet.

Vår expert på moderna tillitsbaserade metoder har hjälpt bolag med allvarliga problem ur kriser.

Tryggt ledarskap och tillit är metoderna vi använder oss av för att ta fram det allra bästa ur organisationer

Vi är redo att hjälpa dig.

WORKSHOPS

WORKSHOPS

LEDARSKAPSCOACHNING

LEDARSKAPSCOACHNING

UTBILDNING

UTBILDNING