Till alla industrier som räddar världen

HÅLLBAR KONSULT PÅ KÖPET

erbjudande
ERBJUDANDE

Nu tar vi ett jättekliv mot en hållbar framtid.
Tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi bidra till att nå både Sveriges och världens CSR-mål.
Våra konsulter har därför laddats med ett supererbjudande.

För alla nya uppdrag på minst 6 månader eller längre, som har fokus på något av FN:s Globala mål, bjuder vi på en hel månads konsultarvode. Ett värde på upp till 100 000 kronor.

Just nu pågår ett av historiens största race mot en bättre värld. De Globala målen inom Agenda 2030 har lett till att många bolag redan är igång och har kommit långt, men än finns tid att ta del av utvecklingen. Tillit Engineering ger med detta erbjudande en möjlighet till att både komma ikapp och skapa ett rejält försprång.

Erbjudandet gäller alla industribolag som jobbar mot något av målen. Oavsett om det är helt inriktat på grön teknik eller har ett mindre utvecklingsprojekt för att ställa om från fossilt till förnyelsebart.

  • Erbjudandet gäller en konsult per projekt
  • Värdet gäller månadskostnaden för en konsult (upp till max 100 000 kr)
  • Rabatten dras den sjätte månaden i projektet.
FN:S GLOBALA MÅL

FN har satt upp 17 globala mål för att bland annat utrota fattigdom och lösa klimatkrisen innan 2030. Vi fokuserar på 7 av dem där våra konsulter kan hjälpa ditt bolag att bidra.

Rent vatten och sanitet för alla

Hållbar energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimat- förändringarna

Hav och marina resurser