TILLITS TJÄNSTER

Teknisk projektledning

PROJEKTLEDNING

Projektledning som ger tillit

Tillit Engineerings projektledare har lång erfarenhet från att leda projekt inom energi– och processindustrin. Våra arbetsmetoder lämpar sig väl för ett nära samarbete där du kan känna dig helt trygg under hela projektets livscykel.

Vi genomför våra uppdrag med vedertagna metoder för projektledning (IPMA/PMI/XLMP) och du får kontinuerligt underlag för beslut och kostnader i projektets olika etapper.

Vår sammanlagda erfarenhet inom teknik, ledarskap och organisationer, tillsammans med vår filosofi om förtroende gör Tillit engineering till en samarbetspartner du kan lita på genom hela ditt projekt.

TILLIT ENGINEERING