Från det första spadtaget till färdig anläggning

Att vara konsult innebär inte bara att sitta framför datorn.
På plats hos Södra Cell Värö leder vi just nu bygget av en ny slamavskiljningsanläggning, som ska kunna hantera 1000 liter vatten per sekund. Detta tack vare ett underkonsultuppdrag hos ingenjörsföretaget AFRY. Följ med bakom kulisserna när Tillit Engineering ser till att varje liten detalj flyter på under byggnationen.
22 JUNI

Första spadtaget på Södra cell värö

Traktorskopans hydraulik pressar ner det vassa stålet mot marken. Drar lätt genom den solvärmda ytan och lyfter upp 100 kilo grus.

Ett litet steg för maskinen, men ett stort steg för Mechanical lead Omar Khalaf, som förberett för den här stunden ända sedan oktober förra året.

– Det känns otroligt stort. Det är nu det visar sig om vi projekterat rätt och gjort ett bra arbete, säger han.

Så fort det första spadtaget är färdigt har projektet gått in i en helt ny fas. Hittills har konsultrollen som mechanical lead inneburit att arbeta med en traditionell projektledningsplan. Nu flyttar jobbet ut i verkligheten och Omar Khalaf blir montageledare.

– Under de närmaste månaderna kommer vi uppfylla alla krav som tagits fram under projekteringen. När allt är byggt kommer de som driver fabriken ha en riskfri arbetsmiljö och processvattnet som släpps ut ska vara mycket renare, säger han.

Väl färdig kommer slamavskiljningsanläggningen vara en viktig del av Södra Cells toppmoderna massabruksanläggning vid biokombinatet i Värö. Bolaget har nyligen beslutat att bygga om anläggningen för att öka produktionen till 780 000 ton per år, med målet att ytterligare kunna nå en produktion på 850 000 ton per år vid ett senare skede.

24 JUNI

Hålet för slamhuset färdigt

Omar Khalaf
Omar Khalaf, vd

Äntligen. Ett hål! För ett otränat öga bara ett hål i marken.

– För mig är det det viktigaste hålet i världen just nu. Här kommer huset för maskinerna som ska skilja slammet från vattnet stå, säger Omar Khalaf.

För att tillverka cellulosaarken i ett massabruk går det åt vatten. Mycket vatten. Väldigt mycket vatten.

– Från början tas friskt och klart vatten ur ån Viskan. Efter att det passerat bruket är det en process i flera steg för att rena vattnet igen. Den kommer att ske i huset som ska byggas här,  säger Omar Khalaf.

5 AUGUSTI

Pumpgrop för avloppsvattnet

Den konsult som gräver en grop åt andra ramlar sällan i den själv. Däremot blir den ofta fylld med slamvatten. För efter att fibrerna har separerats i slamavskiljningsmaskinen, pumpas vattnet nu vidare till nästa steg i reningsprocessen.

– Här blir det riktigt häftigt, nu är vi nere på partikelnivå. Här består reningen av bioreaktorer som i princip käkar upp de oönskade partiklarna i vattnet, säger Omar Khalaf

 

7 AUGUSTI

Bara tankar i tankarna

Nu är det intensiva dagar. Mycket blir färdigt på en gång. Svetslukten och plåtljuden från monteringen av den 200 kubik stora tanken är något helt annat än det tysta kontorsdamm som normalt fyller en konstruktörs arbetsdagar.

– Många konsulter sitter på kontoret och ritar hela dagarna. Det blir väldigt lite kontakt med verkligheten. På Tillit Engineering är det inget konstigt att vara med ute och övervaka när en tank byggs, säger Omar Khalaf.

11 AUGUSTI

Anslutningen

Dags för en av de viktigaste och mest kritiska händelserna under bygget – planera och utföra ett underhållsstopp på hela anläggningen för att kunna göra en så kallad tie-in. Då kopplas de nya rörsystemen ihop med de befintliga.

För en montageledare gäller det att med varsam hand planera inkopplingen ner i minsta detalj.

– Vi gör bland annat en riskanalys tillsammans med driftansvariga hos Södra cell Värö, ett samarbete som jag tycker har varit mycket lyckat, säger Omar Khalaf.

18 AUGUSTI

Lyckad nedstängning och smarta galler

I en fabriksmiljö är det inte bara partiklar som behöver rensas bort från vattnet. En och annan handske, penna och andra större föremål hamnar ibland på fel ställe.

– Därför har vi precis passat in det här gigantiska rensgallret som  kommer ta hand om allt sånt, säger Omar Khalaf.

Under ett normalt underhållsstopp jobbar 800 man inne på bruket. En covid-anpassning höll nere antalet till 400.

– Det blev ett lyckat stopp, allting gick smidigt. Det blev några långa dagar, så jag lite trött. Men nu är många kritiska moment avklarade, det känns väldigt bra, säger han.

Tanken växer
26 AUGUSTI

Dags att testa tanken

Tanken har lyfts upp, fått två svetsade sektioner till och har nu nått sin fulla höjd. Nu återstår att se om allt gått enligt plan. Det är dags för vattenprovning. En procedur som i sig inte är så svår, men kan vara onödigt tidskrävande

– I organisationer som är väldigt strukturorganiserade kan det ta ett par veckor bara för att få till pappersarbetet med slangar och blindlock, säger Omar Khalaf.

Motsatsen är en relationsorienterad organisation där allt är mer informellt. Men då ökar istället risken för misstag och skador.

Här på Södra Cell Värö lyfter han fram det förtroende som finns och möjliggör en bra balans mellan de två sätten att arbeta.

– Det går så mycket enklare och sparar flera veckors arbete, samtidigt som rätt beslut alltid tas för att bibehålla säkerhet och kontroll. Det underlättar mitt uppdrag som montageledare, säger han.

Själva tanken är bara några centimeter tjock, men tack vare den runda konstruktionen med förstärkningsringar är det inga problem att fylla den med 200 kubik vätska. Omar jämför den med en cola-burk.

– Det är nästan omöjligt att ha sönder en burk inifrån. Däremot är tanken väldigt känslig för undertryck, precis som det är ganska lätt att knyckla ihop en burk. Så när man tömmer tanken måste man vara noga med att ha tillräcklig ventilation via en så kallad svanhals. Då fylls det på lika mycket luft som det åker ut vatten, säger han.

[twenty20 offset=”0.5″ img1=”2494″ img2=”2493″]
15 SEPTEMBER

Gjuter stabil grund

Med tanken på plats påbörjas gjutningen av fundamentet till hela huset. En stor skillnad nu är att Omar inte längre får komma och gå som han vill på bygget. När byggarna drar igång sitt jobb görs en särskiljning om vem som har arbetsmiljöansvaret.

– Plötsligt måste jag fråga om lov för att få komma in, säger Omar Khalaf.

Kanske är det lite skönt att slippa ansvaret för en stund också. Det kan vara tungt ibland. Maskinerna som ska stå här kommer väga cirka nio ton.

– Underlaget förstärks därför med både pålning och armering. Det görs i princip ett låtsasberg innan man kan börja bygga, säger Omar Khalaf.

Av samma anledning är det viktigt att själva betongen läggs på rätt.

– Det är viktigt att det blir fint fördelat. Genom att byggteamet använder en vibrerande snabel som fördelar ner betongen under armeringen minimeras risken för luftfickor som kan göra grunden ostabil, säger han.

Väggar
28 SEPTEMBER

(Stål)skelett utan garderober

Nu börjar man kunna ana att det faktiskt ska bli ett hus. Med grunden på plats börjar stålbalkarna resas och… men vänta vad är det där. På pelarna finns det massa småbitar. Har konstruktören ritat fel? Nej, det verkar vara helt i sin ordning, för det är inget vanligt bostadshus som ska byggas här.

– Stödbalkarna håller upp vikten av rör, elstegar och ventilation i huset, det är en hel del laster som grundstommarna måste kunna ta upp. Vi har därför gett byggarna våra beräkningar så har de dimensionerat stöden utifrån det, säger Omar Khalaf.

Ingen mexitegelvilla här alltså. Väggarna kommer till exempel att bestå av så kallade sandwichelement. Precis som glassen. Två metallplattor med fyllning mellan.

– Ja, ur ett mekanikperspektiv är huset bara ett skal för att skydda våra mekaniska installationer . Vi fokuserar helt på funktion, husbygget är ett resultat av kraven som ställts för att skydda maskinerna och ha en säker arbetsmiljö i huset, säger han.

Tåg
30 SEPTEMBER

Det går som på räls

För att det inte ska bli en osäker och rörig arbetsmiljö på ett pappersmassabruk så är det viktigt med  projektplaner, riskanalyser och allmän ordning och reda.

Vatten, gaser, syror, baser och andra typer av media ska transporteras in för att användas i tillverkningsprocessen på fabriken. Och det görs lämpligast i rör, via så kallade rörgator.

rälsDen nya slamavskiljningsanläggningen krävde över 1700 meter nya rör. Att installera det samtidigt som det i närheten sker intransporter av gods med järnväg, krävde en varsam hand.

– När vi skulle lyfta upp röret på rörbryggan var det väldigt viktigt att ha kontakten med tågbolaget, så att det gick säkert till, säger Omar Khalaf.

Entreprenadföretaget som utför installationer gör egna riskbedömningar, men som byggherre finns ett ansvar att arbeten utförs säkert, så vi måste informera dem om omgivande risker på fabriken innan de tar över arbetsplatsen.

– Där har Södra varit duktiga på att ta fram en mall så att jag som montageledare kan se till att allt görs säkert i en riskanalys med avseende på arbetsmiljön, säger Omar Khalaf.

12 OKTOBER

Maskinerna är här

Höstmorgon. Den tidiga morgonsolen och dimman ligger som ett romantiskt skimmer över bruket. Det är som att naturen förstår att lastbilen som nu står parkerad innehåller det här byggets huvudrollsinnehavare.

– Det är det här vi väntat på. Allt vi hittills gjort är förberedelser för att maskinerna som nu lyfts ut ska få det så bra som möjligt, säger Omar Khalaf.

Samtidigt glider en annan lastbil förbi. Och snart kommer det fler. För att göra en ordentlig riskanalys behöver Omar ha kontakt med flera intressenter.

– Pappersmassacykeln kräver mycket trafik, mycket folk och mycket resurser. Träfliset från en fullastad lastbil med två släp konsumeras på fyra minuter i bruket, så det är ett ständigt inflöde, säger han.

Till det kommer truckar, hjullastare, bilar och tåg.

– För att trafiken ska flyta förbi smidigt har vi satt upp en hastighetsmätare, ett rödljus och tunga fordonsbarriärer. Det har varit väldigt effektivt, säger han.

lyft på Södra cell Värö
19 OKTOBER

Säkra lyft

Idag är starten för två intensiva veckor. Som mest kommer det vara nio olika firmor inne i bygget samtidigt. För att inget ska gå fel håller Omar sig till Tillits grundvärderingar

– Min filosofi som montageledare är jag ska vara den som säkerställer säkerheten runt arbetsplatsen. Men det går inte att detaljstyra varenda liten detalj, jag måste kunna lita på att varje firma gör rätt säkerhetsmässigt, kvalitetsmässigt och försöker hålla tidsplanerna som vi kommit överens om, säger han.

Den första uppgiften är att lyfta in en maskin som väger sex ton.

– Tillsammans med Andritz som levererar maskinen har vi diskuterat hur vi ska göra det här säkra lyftet tillsammans. Det finns mallar och sätt att göra det, så man får hjälp på vägen. Men det är väldigt viktigt att få in deras tankar för att skapa ansvarsmedvetande, som är det allra viktigaste i säkerhetsarbetet, säger han.

entresol
21 OKTOBER

Mer avancerade lyft

Att lyfta tungt och säkert med en skylift är en utmaning. Att lyfta tungt, säkert och otympligt med två skyliftar kräver expertkunskap i varje liten del. Entresolet som ska bilda en mellanvåning i huset behöver vändas i luften och lyfts därför med två liftar.

– Kranförarna är otroligt skickliga, här är det bara för mig att ta ett steg tillbaka, lita på det vi kommit överens om och ta tillvara på deras otroligt värdefulla erfarenhet säger Omar Khalaf.

22 OKTOBER

Ännu mer lyft!

Efter några lyftintensiva dagar börjar maskineriet ta form. Den undre maskinen är på plats. Entresolet är på plats. Den övre maskinen kom i fem delar. Bilden här ovan visar den sista pusselbiten lyftas in.

– Alla inblandade har haft en hög samarbetsförmåga som imponerar. Min uppgift är mycket att se till att få igång kommunikationen. Funkar kommunikationen mellan alla parter så funkar montaget, säger Omar Khalaf.

Han betonar att det är precis det Tillit Engineering bygger på. Med Tillits plattform  får man inte bara en konsult, utan också beprövade metoder som kan ta till exempel säkerhetsarbete till en ny nivå.

– Tillit bygger på att man ger folk ett förtroende och talar om det för dem, då vågar de kommer med egna lösningar, utifrån sin gedigna erfarenhet, om hur de vill att saker ska göras. Då känner de automatiskt ett mycket större ansvar än om jag dikterat hur de ska utföra allting. Det är precis det man vill åt i ett säkerhetsarbete, att alla känner ett stort ansvar,  säger han.

Skruv
6 NOVEMBER

Montagemöte med sting

Efter några riktigt bra veckor där allt fungerat tog det plötsligt stopp. En våra maskiner strulade.

– En stor del av montaget står och faller med den komponenten. Vi hade upptäckt fel och ju mer vi jobbade ju mer fel blev det, säger Omar Khalaf.

Till slut gick det inte längre. Trots att tidsplanen skulle spricka fick vi stoppa arbetet.

– Montörerna trodde antagligen att jag blivit knäpp. Jag lade ner allt arbete och ställde upp alla på grusplanen utanför huset, säger Omar.

Där skapade vi en så kallad bikupa där alla får ”buzza” hur mycket de vill för att komma på vilka idéer som helst.

– Vi hade inget alternativ, som läget var skulle det bli en veckas försening på montaget. Genom att gå all in och ge montörerna hundra procent förtroende ökar chansen att de vågar ta upp även idéer som annars aldrig skulle kommit upp på bordet, säger han.

Saker och ting började nystas upp lite. Men när Omar gick till arbetsplatsen imorse tänkte han att det ändå inte kommer gå denna vecka.

– Men jag måste få dem att känna att vi ska klara det. Så vi gjorde en ny bikupa. Och allt bara föll på plats. Från att en skruv fixas här och en annan detalj fixas där, sen var det bara pang, pang, pang och vi var färdiga till lunch, säger han.

Genom att lyckas använda en bikupa i exakt rätt tidpunkt och släppa fram nya idéer i en motgång kunde en låst situation vändas till en framgångssaga.

– Jag blir otroligt glad när montörer som ”alltid gjort på ett visst sätt” öppnar upp sig och vågar prata. Tack vare deras insatser har vi lyckats förhindra kedjereaktioner som skulle dragit med sig förseningar och extra kostnader. Det är tillit i sin finaste form, säger han.

13 NOVEMBER

Ledningar och ledarskap

Mot slutet av de flesta projekt uppstår ofta en viss stress för att hinna färdigt. Det är många trådar som ska knytas ihop samtidigt vilket kan påverka motivationen.

För att få projektet att uppnå full effektivitet hela vägen till mål har Omar jobbat aktivt med stödjande ledarskap under den senaste veckan. Något han lärt sig den hårda vägen.

– Jag har sett så många chefer genom åren och några av dem har uppfattats av omvärlden som handlingskraftiga som bara säger vad alla ska göra. Det är inte ledarskap, det är diktatur och microledarskap. Det underminerar motivationen och skapar rädslor hos folk för att göra fel. Min främsta uppgift är att få framdrift och få folk att nå sina mål. Det får man genom att lyssna och hjälpa till, säger Omar Khalaf.

Just nu arbetas det febrilt med rör, maskiner, kablar och motorer. Har tidsplaneringen hamnat snett finns det en risk att en stress över att hinna färdigt uppstår.

– Genom att lyssna och förstå hjälps vi åt att nå målen. Du får dessutom en högre trivselgrad när alla i montaget känner sig trygga och sedda. Den här attityden är otroligt kraftfull trots att det på ytan bara verkar som att man bara är snäll, säger han.

Han poängterar också att det inte handlar om att blunda för svårigheter. Snarare fånga upp tidig negativitet inför utmaningar och vända till något positivt som ger motivation.

– Man måste vara ärlig mot sig själv och andra. Genom att konkretisera och visualisera svårigheter kan ett lyckat montagemöte sänka stressnivån och ge ett team en otrolig motivation, säger han.

19 NOVEMBER

Säkerhet hela vägen

Att bygga en processanläggning har sin egen dramaturgi. Först projekteras och designas hela anläggningen. Sedan monteras maskinerna man designat. Där är vi nu. Hela huset börjar bli färdigt. Alla stora maskiner är installerade. Mycket av det omfattande installationsjobbet börjar närma sig sitt slutskede. Kvar är att testköra alla system – mekaniskt, elektriskt och automationsmässigt.

– Ja, det är lite småsaker kvar, samt restlistor inför kommissioneringen då anläggningen testkörs. Ett av de första stegen till att driften ska ta över, säger Omar Khalaf.

När projektet närmar sig slutet har montaget andra utmaningar än i början. Men det gäller att fortsatt ha ett riskmedvetet tankesätt med sig hela vägen. De regler som sattes upp i början måste fullföljas till den sista skruven är satt och driften tar över.

– Där är vi som människor inte så bra utformade att leva efter regler, vi blir lätt hemmablinda. Därför tjatar jag ganska mycket om det, för när man lärt sig säkerhetsstrategierna som ett mantra blir det lättare en del av kulturen på arbetsplatsen. Och som någon vis människa en gång sade: ‘Culture eats strategy for breakfast’, säger Omar.

Enligt Omar är montörerna en av de viktigaste pusselbitarna i säkerhetsarbetet.

– När man ger makten till varje montör som jobbar i projektet att säga till om något verkar konstigt får man en kultur och ett långvarigt säkerhetstänk, säger han.

För att underlätta en sådan händelserapportering har Södra ett system där alla montörer har en app för att göra riskobservationer direkt i telefonen.

– Där har kulturen följt med strategin, det är då man uppnår de riktiga förändringarna i ett lyckosamt förändringsarbete, säger han och fortsätter:

– I det här projektet upplever jag att Södra är väldigt duktiga på att få alla att vilja ta ansvar för säkerhetsarbetet. Att de ställer upp och stöttar på den här nivån gör det till en trygg arbetsplats att vara del av.