ATT ANLITA EN KONSULT KOMMER ALDRIG BLI DETSAMMA IGEN

Pressmeddelande | GÖTEBORG 24 juni 2020

Konsultbolaget Tillit Engineering har tagit fram ett nytt affärskoncept för konsultbranschen – Förtroendeavtal. En metod som ger lägre arvoden, längre avtal och bättre kvalitet.  Målet är att snabbt ta marknadsandelar och samtidigt utveckla hela branschen.

– Den tekniska konsultbranschen har sedan 1980-talet lidit av svår växtvärk. Yrket är idag förknippat med kortare uppdrag, höga arvoden och affärer som inte gynnar kunderna i det långa loppet, säger Omar Khalaf, VD, Tillit Engineering.

Bygger på vetenskapliga resultat

Inspirationen till Förtroendeavtalet har Omar Khalaf fått från 20 år som konsult och ledare i olika positioner. Han har även sett en outnyttjad potential i resultaten från den statliga Tillitsdelegationen. 

– Det är vetenskapligt bevisat att tillitsbaserad ledning ger säkrare uppdrag och leverans med bättre måluppfyllnad, jämfört med metoder som bygger på incitament och kontroll, säger Omar Khalaf

Tillit Engineering startades därför som ett verktyg för att kommersialisera kunskapen och reformera den hårt pressade konsultbranschen. 

– För om vi tillsammans med våra kunder skapar ett stort förtroendekapital har vi en otrolig kraft från både konsulter och uppdragsgivare att skapa lösningar som är hållbara, effektiva och med potential att förändra världen, säger Omar Khalaf.

Inspirerar och utmanar hela branschen

Tillit Engineering har även interna förtroendeavtal med sina konsulter. Omar Khalaf är glad att vara bland de första på marknaden med den här typen av avtal som utvecklar branschen med både kunderna och medarbetarna i fokus.

– Just nu är det ett revolutionerande arbetssätt med vetenskapligt verifierade metoder för ledarskap, som inga andra konsultfirmor kan matcha, säger Omar Khalaf.

Han har dock noterat att flera metoder i Förtroendeavtalet börjat användas av stora  bolag inom andra branscher.  Och tror att det redan inom några år kommer vara hårdare konkurrens om att arbeta med förtroendefokus.

– Men där andra bara har en vilja har vi redan lyckats utveckla ett arbetssätt som leder till att medarbetare, kunder och andra intressenter har nästan hundra procent utbyte av det man gör. Det här är nästa steg i konsulternas evolution, säger Omar Khalaf. 


TILLIT Engineering AB är ett ingenjörsföretag i Göteborg med kunderna och medarbetarna i fokus. Tillit levererar konsulter och tekniska lösningar främst till process- och energiindustrin men utför även konsultuppdrag inom ledarskap, förändring och organisationsutveckling. Tillit Engineering grundades 2019 av Omar Khalaf och har idag kunder som MAN, AFRY, VALMET, ST1.