preview

13 NOVEMBER

Ledningar och ledarskap

Mot slutet av de flesta projekt uppstår ofta en viss stress för att hinna färdigt. Det är många trådar som ska knytas ihop samtidigt vilket kan påverka motivationen.

För att få projektet att uppnå full effektivitet hela vägen till mål har Omar jobbat aktivt med stödjande ledarskap under den senaste veckan. Något han lärt sig den hårda vägen.

– Jag har sett så många chefer genom åren och några av dem har uppfattats av omvärlden som handlingskraftiga som bara säger vad alla ska göra. Det är inte ledarskap, det är diktatur och microledarskap. Det underminerar motivationen och skapar rädslor hos folk för att göra fel. Min främsta uppgift är att få framdrift och få folk att nå sina mål. Det får man genom att lyssna och hjälpa till, säger Omar Khalaf.

Just nu arbetas det febrilt med rör, maskiner, kablar och motorer. På en del ställen har tidsplaneringen hamnat snett, då finns det en risk att en stress över att hinna färdigt uppstår.

– Genom att lyssna och förstå hjälps vi åt att nå målen. Du får dessutom en högre trivselgrad när alla i montaget känner sig trygga och sedda. Den här attityden är otroligt kraftfull trots att det på ytan bara verkar som att man bara är snäll, säger han.

Han poängterar också att det inte handlar om att blunda för svårigheter. Snarare fånga upp tidig negativitet inför utmaningar och vända till något positivt som ger motivation.

– Man måste vara ärlig mot sig själv och andra. Genom att konkretisera och visualisera svårigheter kan ett lyckat montagemöte sänka stressnivån och ge ett team en otrolig motivation, säger han.

19 NOVEMBER

Säkerhet hela vägen

Att bygga en processanläggning har sin egen dramaturgi. Först projekteras och designas hela anläggningen. Sedan monteras maskinerna man designat. Där är vi nu. Hela huset börjar bli färdigt. Alla stora maskiner är installerade. Mycket av det omfattande installationsjobbet börjar närma sig sitt slutskede. Kvar är att testköra alla system – mekaniskt, elektriskt och automationsmässigt.

– Ja, det är lite småsaker kvar, samt restlistor inför kommissioneringen då anläggningen testkörs. Ett av de första stegen till att driften ska ta över, säger Omar Khalaf.

När projektet närmar sig slutet har montaget andra utmaningar än i början. Men det gäller att fortsatt ha ett riskmedvetet tankesätt med sig hela vägen. De regler som sattes upp i början måste fullföljas till den sista skruven är satt och driften tar över.

– Där är vi som människor inte så bra utformade att leva efter regler, vi blir lätt hemmablinda. Därför tjatar jag ganska mycket om det, för när man lärt sig säkerhetsstrategierna som ett mantra blir det lättare en del av kulturen på arbetsplatsen. Och som någon vis människa en gång sade: ‘Culture eats strategy for breakfast’, säger Omar.

Enligt Omar är montörerna en av de viktigaste pusselbitarna i säkerhetsarbetet.

– När man ger makten till varje montör som jobbar i projektet att säga till om något verkar konstigt får man en kultur och ett långvarigt säkerhetstänk, säger han.

För att underlätta en sådan händelserapportering har Södra ett system där alla montörer har en app för att göra riskobservationer direkt i telefonen.

– Där har kulturen följt med strategin, det är då man uppnår de riktiga förändringarna i ett lyckosamt förändringsarbete, säger han och fortsätter:

– I det här projektet upplever jag att Södra är väldigt duktiga på att få alla att vilja ta ansvar för säkerhetsarbetet. Att de ställer upp och stöttar på den här nivån gör det till en trygg arbetsplats att vara del av.