VI SKAPAR TILLIT

Medarbetargaranti

BOLAGETS VÄRDERINGAR

En kultur av förtroende och inspiration

Det här är de värderingar vårt bolag låter styra våra affärer, partnerskap, utveckling och varumärke. När Tillit fortsätter växa och utvecklas utgör dessa fyra punkter grunden i våra team.

DE 4 GRUNDPELARNA FÖR MEDARBETARE
NÖJDA
Nöjda medarbetare och konsulter ger nöjda kunder. (Nöjd hemma = nöjd ute)

NÖJDA

LÖNEGARANTI
Lönegaranti mot medarbetarna

LÖNEGARANTI

AVTAL
Hängavtal med Unionen till en början sedan kollektivavtal efter 5 anställda

AVTAL

UTVECKLING
En utvecklingsgaranti arbetas fram mellan arbetsgivare och medarbetare.

UTVECKLING

Intresserad av att vara med i vårt team?

Med förtroende till medarbetarna skapar vi starka team med sund kultur

Vi bygger vårt förtroende på specialiserade bakgrundskunskaper och bred erfarenhet. Därför kan vi planera, designa och hjälpa till med vilket projekt som helst en kund behöver.